Navigácia

 • Prednáška - „Hurban – politik, jazykovedec, literát, organizátor kultúrneho života“

  Dňa 5.12. 2016 sa na pôde Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi uskutočnila zaujímavá prednáška Mgr. Martina Navrátila z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na tému „Hurban – politik, jazykovedec, literát, organizátor kultúrneho života“ . Podujatie sa konalo pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich dejín. Kvintáni a žiaci prvého ročníka sa mohli dozvedieť o jeho pôvode, o zakladaní ochotníckeho divadla i spolkov miernosti, o jeho spolupráci so Štúrom pri kodifikácii slovenčiny, o jeho korešpondencii, editorskej činnosti, politickej angažovanosti i o jeho ostrých polemikách s odporcami samostatného jazyka pre Slovákov či neskôr s najmladšou generáciou literátov. Podujatie hodnotíme ako veľmi prínosné pre lepšie spoznanie našej histórie a tých, ktorí práci pre národ neváhali obetovať veľkú časť svojho života.

  Mgr. Katarína Valábková

  09.12.2016 19:31 | viac »
 • Gymnaziálny ples 2016
  V piatkový podvečer 12. februára sa stretli profesori, študenti i absolventi pri príležitosti 17. gymnaziálneho plesu, ktorý sa tradične konal v Dome kultúry , v Seredi.
   
  Valentínska nálada, priam hmatateľná na každom kroku, sa všestranne zrkadlila už po príchode do vyzdobenej sály, v podobe nádhernej srdiečkovej výzdoby.
   
  Na úvod sa o príjemnú atmosféru postaral program, ktorého nezameniteľnú súčasť tvoril tanec študentov - polonéza. Svojím speváckym talentom nás ohúrili naše šikovné študentky – Sabina Klapuchová a Andrea Sütöová. Nasledovala tanečná skupina Cliss s našou Luciou Tomčányiovou, ktorá si pre nás pripravila tak trochu štipľavé tanečné vystúpenie! Plesový program ukončil spevácky výkon Lýdie Doležalovej s gitarovým sprievodom absolventa nášho gymnázia - Marcela Krivosudského.
   
  Po výbornej večeri sa rozpútala tanečná zábava. Mnohým však chýbal nejaký ten valčík navyše... A keďže DJ hral rôznorodo, bolo treba tomu dodať šmrnc. Plesová zábava však neklesala a okrem plnohodnotnej tanečnej zábavy mali hostia možnosť okúsiť i netradičné ponuky: barový pult ponúkal miešanie drinkov u barmana, ktorý nesklamal. Mohli ste sa nechať odfotiť pri „fotostene“ či vybrať si zo slušnej ponuky švédskych stolov. Okolo desiatej sa začali predávať tombolové lístky. O polnoci už všetci žmolili čísielka v nedočkavom očakávaní akej-takej výhry.
   
  Po (ne)úspechoch v tombole pokračovala zábava až do rána...
  Veľké ĎAKUJEME patrí tým, ktorí sa na organizácii plesu podieľali: Plesovému výboru pod vedením pani Štefákovej za zorganizovanie tak úžasnej školskej akcie, akou sa školský ples stal. Sponzorom za famózne ceny v tombole, vďaka ktorým sme vyzbierali 461€. Z toho 30€ poputuje najvytrvalejšiemu študentovi našej školy za hlasovanie v Žihadielku a ostatné sa použijú na zmodernizovanie spoločných priestorov historickej budovy školy. V neposlednom rade všetkým študentom a účastníkom za účasť!
   
  Tak doplesania - pevne veríme a dúfame, že sa vidíme znovu o rok! ;)

  fotogaléria
   
  článok: Miška Gálová III.B, Veronika Greinerová IV.B
  fotky: Zuzana Horváthová IV.B
  08.03.2016 16:59 | viac »
 • Študentské voľby 2016
   
  Dňa 11. februára 2016  sa na našej škole uskutočnili už po druhýkrát študentské voľby. Ich cieľom je ukázať študentom dôležitosť volieb, pretože voľby nie sú len formalitou. Práve voľby nám dávajú možnosť rozhodnúť o budúcom smerovaní našej krajiny.
   
  Od ôsmej do tretej mohli študenti starší ako pätnásť rokov   v priestoroch školského bufetu vidieť, ako taká volebná miestnosť má vyzerať. S milými úsmevmi nám členky volebnej komisie z 3.B podali hlasovacie lístky. Následne, schovaný za plentou, sme sa  namáhavo rozhodovali, ktorej strane dáme svoj hlas. Nakoniec sme svoj hlas vhodili do urny a za odmenu sme si mohli zobrať sladký cukrík. Po tretej nastalo sčítavanie hlasov a spisovanie zápisnice, ktoré sa nakoniec odovzdali pani profesorke Štefákovej.
   
  Každý hlas sa počíta. Sme radi, že sa študenti, i keď so 44% účasťou zúčastnili študentských volieb a naučili sa ako správne voliť. V budúcich voľbách tak predídeme zbytočnej strate hlasov. 5. marca 2016 sa nesprávnym hlasovaním zmarilo až 19 636 hlasov. Ďakujeme organizátorom, že sa u nás zorganizovala takáto „generálka“ pred naozajstnými voľbami, taktiež treba poďakovať členkám volebnej komisie- Kristíne Jančovičovej, Michaele Fidlerovej a Dominike Beličkovej, za ich ochotu.

  fotogaléria 
  článok: Miška Gálová III.B
  foto: Dominika Beličková III.B
   
  08.03.2016 16:56 | viac »
 • Medzinárodný deň bezpečného internetu - ESET - android malware
  Pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečného internetu (09. 02. 2016) sa dňa 08. 02. 2016 žiaci tried 1.A, 1.B a Kvinty zúčastnili odbornej prednášky p. Gabriela Braniša, ktorý sa v ESETe venuje analýze škodlivého kódu so zameraním na Android malware. Pán Braniša študentom vysvetlil postupný prechod škodlivého kódu z počítača na mobilné zariadenia. Okrem aktuálnych prípadov androidového škodlivého kódu upozornil aj na falošný antivírus pre android zariadenia, ktorý majiteľovi zablokuje dotykovú plochu jeho mobilného zariadenia a žiada od neho výkupné. Zdôraznil dôležitosť výberu navštívenia webových stránok, možnosť komunikácie pomocou sociálnych sietí s "robotom" a následné infiltrácie do PC resp. mobilných zariadení. Zodpovedne prístupovať k využívaniu PC a mobilných zariadení, zodpovedne prístupovať k informáciám, to je základný princíp bezpečnosti na Internete.
  Zároveň pán Braniša študentov informoval o možnej aktívnej spolupráci firmy ESET so študentami VŠ so zameraním na IT (napr. STU FIT) a perspektíve budúceho zamestnania v tejto firme (potreba obsadenia 2000 pracovných miest). 
  Mgr. Karin Macháčová
  15.02.2016 21:33 | viac »
 • Ako uspieť na vysokej škole
  V posledný deň prvého polroka, 29.1.2016, sa uskutočnila beseda pre súčasných maturantov Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi pod názvom Ako zvládnuť prvý ročník na vysokých školách. Cieľom tejto akcie bolo podať našim žiakom bezprostredné informácie o prvých krokoch po zápise na rôznych vysokých školách a univerzitách.
   
  08.02.2016 18:27 | viac »
 • Jazykový deň
  Dňa 4.12. 2015 sa na našej škole uskutočnil jazykový deň. Cieľom dňa bolo predstaviť cudzie jazyky iným spôsobom ako počas vyučovania. Na rôznych stanovištiach si mohli žiaci vyskúšať svoje jazykové schopnosti zábavnou a hlavne zaujímavou formou. Študenti sa naučili základné znaky z azbuky . Žiaci sa hrali známu spoločenskú hru Activity po anglicky.    Spievali karaoke na rôzne piesne a koledy. Počas pozerania rozprávky v cudzom jazyku mali za úlohu vyplniť test s otázkami, ktoré súviseli s filmom. Na základe inštrukcií v angličtine sa žiaci naučili jednoduchý tanec. Vo veľkej jazykovej učebni sa študenti mohli popasovať s nemeckým dominom a rôznymi inými lingvistickými hrami. Pomocou obrázkov mali žiaci vymyslieť jednoduchý príbeh.
  Študentom aj profesorom sa tento deň veľmi páčil. Ukázal využitie a dôležitosť vyučovania cudzích jazykov. Všetci dúfame, že nás takýto špeciálny deň čaká aj o rok.
  Michala Gálová
  Foto: Dominika Beličková a Zuzana Horváthová
  23.12.2015 18:02 | viac »
 • EXPERT
  Dňa 1. 12. 2015 sa na našej škole konala súťaž EXPERT. Tento rok sa prihlásilo 42 žiakov, aby otestovali svoje vedomosti z prírodných vied, informačných technológií, športu a angličtiny. Držíme palce našim žiakom, aby dosiahli čo najlepšie výsledky, ktoré budú zverejnené 11. 1. 2016.
  A. Tabačková
  23.12.2015 17:20 | viac »
 • Vianočné e-testovanie 2015
  Naša škola patrí medzi cca 330 certifikačných škôl, ktoré sa v minulom školskom roku zúčastnili generálnej skúšky Maturity externej časti - offline elektronickou formou - z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Aj teraz sme využili príležitosť a zapojili sme sa do vianočného e-testovania 2015, kde žiaci Kvinty absolvovali 45 minútový test Matematická gramotnosť ISCED3 1. a 2. ročník a  žiaci Oktávy 45 minútový test Anglický jazyk_B1_ISCED3, oba testy boli s tematikou vianočných sviatkov. V predvianočnom čase si tak žiaci vyskúšali elektronické testovanie v systéme Etest. Bola to zaujímavá skúsenosť  s elektronickým testovaním, a zároveň  pre maturantov iný spôsob prípravy na písomnú maturitnú skúšku z angličtiny.
  K. Macháčová, A. Ruczová. A. Tabačková
  23.12.2015 17:55 | viac »
 • V čase adventu sa už tradične koná gymnaziálna slávnosť Vianočné zvonenie, na ktorej sú vítaní všetci priatelia nášho gymnázia. Hudba, spev, tanec, scénky, recitácie, občerstvenie i tombola sú každoročne pripravené pre všetkých návštevníkov, ktorých účasť nás vždy poteší. Dobrú náladu i úsmev si odniesli všetci hostia.
                                                                                                                                                   Jana Míková
  21.12.2015 16:17 | viac »
 •       Naši gymnazisti opäť zaujali poroty na recitačných súťažiach a všetci súťažiaci sa umiestnili vo svojich kategóriách na prvých miestach. Najmä nás vystúpením potešila Sabina  Klapuchová, ktorá v celoslovenskej súťaži v prednese prózy Timravina studnička získala v tretej kategórii 1. miesto.
        Však gymnazisti  boli úspešní aj v recitačnej súťaži Mihálikova Sereď, v ktorej sa Matúš Ondruška umiestnil na 1. mieste v druhej kategórii v prednese prózy, Henrieta Bobuľová získala v tretej kategórii v prednese poézie 1. miesto a v tej istej kategórii v prednese prózy sa Sabina Klapuchová umiestnila na 1. mieste. Prvenstvo patrí aj Sabine Čižmárikovej v štvrtej kateórii v prednese poézie.
        Všetkým našim recitátorom srdečne blahoželáme.
                                                                                                                         Jana Míková
  21.12.2015 16:16 | viac »
 • Einstein a relativita
  V rámci Týždňa vedy a techniky sa v piatok 13. 11. 2015 uskutočnilo multimediálne predstavenie z fyziky pre žiakov 1.- 4. ročníka štvorročného gymnázia a kvarty - oktávy osemročného gymnázia pod názvom „Einstein a relativita“. Mgr. Karol Petrík zo spoločnosti Astronyx prístupnou a zábavnou formou vysvetlil žiakom základy Einsteinovej teórie relativity.

  RNDr. Kvetoslava Herzogová
  27.11.2015 16:09 | viac »
 • Prednáška Ing. Veroniky Svitkovej: DNA - biosenzory
  Dňa 12. 11. sme mali u nás v škole jedinečnú príležitosť zúčastniť sa prednášky našej bývalej študentky, dnes už Ing. Veroniky Svitkovej. Prišla k nám v rámci Týždňa vedy a techniky, aby nás zoznámila
  s biosenzormi. Nedeste sa. Aj keď máme mnohí pred chémiou rešpekt, Veronika rozprávala pútavo a snažila sa, aby sme všetci porozumeli. Myslím si, že "na svoje" si prišli hlavne maturanti, pretože Veronika si našla čas a porozprávala nám aj o štúdiu na STU-čke. Sama je na doktorandskom štúdiu, venuje sa výskumu látok poškodzujúcich DNA prostredníctvom DNA – biosenzorov. Zúčastňuje sa tiež na rôznych - aj zahraničných konferenciách a môže tak byť vzorom pre nejedného chemika v našich radoch. Ešte raz Veronike ďakujeme a samozrejme budeme radi, ak k nám zavíta aj o rok. Preto nezaváhaj ani ty a príď sa nabudúce dozvedieť niečo nové :)
  Katka Straková
  18.11.2015 20:36 | viac »
 • Prednáška Bc. Jaroslava Ferenca: Teloméry

  Ako sa už stalo dobrým zvykom, aj tento rok k nám počas Týždňa vedy a techniky zavítal náš bývalý študent Jaro Ferenc, v súčasnosti študent 5. ročníka PriF UK v Bratislave. Priblížil nám, čo nové sa deje vo svete vedy. Po sérii prednášok z evolučnej biológie sa tentokrát zameral na teloméry – oblasť, ktorej sa venuje aj vo svojej výskumnej práci. Čo majú spoločné teloméry a šnúrky do topánok? Súvisia teloméry so stárnutím a vznikom rakoviny? Kvasinka – najlepší priateľ človeka? Aj na tieto otázky sme dostali zaujímavé odpovede. Tak ako vždy, Jarko nesklamal a s veľkou názornosťou aj vtipom nás previedol komplikovaným svetom molekulárnej biológie. 
  Mariana Straková
  18.11.2015 20:36 | viac »
 • Oslava Ľudovíta Štúra
  200-sté výročie nie je len obyčajná radová číslovka. Najmä nie v prípade, ak sa jedná o veľavýznamné jubileum. Práve 28.október 2015 bol tým dňom, kedy sme si my, Gymnázium Vojtecha Mihálika, uctili neuveriteľných 200 rokov od narodenia našej historickej osobnosti - Ľudovíta Štúra. Oslava, ktorá sa konala na jeho počesť v Kultúrnom dome v Seredi, bola určená predovšetkým učiteľskému zboru a študentom nášho gymnázia. Vystúpením na skromnom javisku nás sprevádzali traja moderátori -  šikovní študenti. 
  17.11.2015 19:05 | viac »
 • Dňa 13. novembra 2015 sa žiačky - Karolína Kolláriková (1.B), Stella Mrnková, Karin Scherhauferová (Kvinta), Paulína Maškovičová (2.A), Barbora Králová, Diana Kušnierová a Alexandra sokolová (Sexta)  spolu s p. u. Macháčovou zúčastnili konferencie s názvom "Virtuálna generácia", konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. 


  Motto: "Dieťa novej generácie nemáme učiť zvládať tento svet,
              máme mu pomôcť vyrásť do osobnosti, ktorá ho zmení."  zaznelo v príspevku  
  Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola
  16.11.2015 17:48 | viac »
 • Online hrozby a závislosti na Internete

  V rámci týždňa Vedy a techniky sa žiaci tried Príma, Sekunda a Kvinta zúčastnili worshopu s detskou psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou k téme "Online hrozby a závislosti na Internete".  
  viac informácii k tejto téme: http://www.detinanete.sk
  Mgr. Karin Macháčová


   
   
  16.11.2015 19:23 | viac »
 • plánované akcie:

  Výstava technických prác a projektov
  Hubert Sereď
  Online hrozby a závislosti na internete
  Od Fonografu po iPod – Zvuk z konzervy
  Teloméry
  DNA - biosenzory
  16.11.2015 19:23 | viac »
 • 02.07.2015 19:56 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria