Navigácia

 • Úspechy našich žiakov z nemčiny na KK ONJ

  19. 2. 2019

  Dňa 14. 2. 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu úspešne reprezentovali:

  • Aleš Gabriel z prímy v kategórii 1A, ktorý dosiahol 2.miesto
  • Ema Pretáková z kvarty v kategórii 1B, skončila na 6. mieste
  • Michal Krivošík  z kvinty v 2A kategórii, vyhral 1. miesto
  • Martin Krivošík z triedy 3.A v kategórii 2B, vyhral 1. miesto
  • Sebastian Steinbach z triedy sexta v kategórii 2C, dosiahol 2.miesto

  Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Michalovi a Martinovi držíme palce, aby sa im podarilo obhájiť výborné umiestnenie aj v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v marci v Bratislave.

  Mgr. Renáta Zsidóová

 • 6. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul Maturita

 • Náš študent Adam Straka - úspešný riešiteľ krajského kola MO kat. A

  Náš študent Adam Straka - úspešný riešiteľ krajského kola MO kat. A
  31. 1. 2019

  Dňa 15. 01. 2019 sa na Gymnáziu J. Hollého v Trnave konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A

  Našu školu reprezentovali študenti Oktávy - Adam Straka a Dominik Melicher. Z 30 súťažiacich trnavského kraja bolo 6 úspešných riešiteľov.

  Adam získal skvelé 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Okrem toho v tomto ročníku súťažiaci, ktorí majú minimálne 11 bodov idú do celoslovenskej koordinácie, po ktorej sa najlepší vyberú do celoštátneho kola.

  Adamovi k získanému úspechu srdečne blahoželám a prajem v ďalšom štúdiu veľa zdarov!

  Karin Macháčová

  viac na: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A 

   

 • ETNO DEŇ

  ETNO DEŇ
  31. 1. 2019

  Ešte v  predvianočnom čase, konkrétne v posledný deň pred skokom do sviatočného obdobia sa na našej škole uskutočnila akcia podporujúca multikultúru a rešpekt zrealizovaná samotnými žiakmi. Etno deň.

  Hneď zrána z jedného rohu vykročil tercián so zaužívanými ponožkami v sandáloch a tielku ako pohodový Čech. Každé dvere totižto ukrývali inú krajinu. Len otváraním by sme precestovali Mexiko, USA, či Rusko. Čo naše učebne? Tam zasadli študenti s exotickým pôvodom, nadšenci a znalci iných národností. Srbsko. Jamajka. Rumunsko, Vietnam a viacero iných. Pripravili si fakty, no i zábavné aktivity.

  Ak očiam tento program stále neulahodil, nepriniesol plnohodnotnú predstavu o územiach celého sveta, delikátnou chuťou v ústach ich určite vniesol na druhé kontinenty. Nasledoval trh, stoly boli naplnené jedlami, ktoré si pripravil každý štát. Tie obkolesila najprv porota. Ochutnávali a keď sa im už ingrediencie miešali na jazyku, vybrali víťaza torty, Grécko (sekunda). Ľudí s takým titulom pribudlo. Za kresbu a príbeh maskota Mihalnice: Olívia Mäsiarová (4. A) Adriána Kucejová (sekunda) a najlepšie kostýmy: Magdalénka Horváthová (príma) a Adrián Hodúr (3.A). Za organizáciu vďačí našej žiackej školskej rade a pani p. Nichtovej  celý náš malý gymplácky svet.


  Terézia Markusková, tercia

  Do galérie ETNO deň boli pridané fotografie.

 • 30. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok

 • Alicka - víťazka KK CHO kat. A

  30. 1. 2019

  V dňoch 23. – 24. januára 2019 sa na Pedagogickej  fakulte Trnavskej univerzity v Trnave konalo krajské kolo chemickej olympiády kat. A. Našu školu reprezentovala študentka septimy Alica Ištoková. V konkurencii študentov trnavského kraja sa jej podarilo obsadiť 1. miesto a tým si zabezpečila postup na celoštátne kolo.

  Alicke k úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii :)

  M. Straková

  Do galérie Alicka - víťazka KK CHO kat. A boli pridané fotografie.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  29. 1. 2019
 • Workshop - Ako programovať micropočítač BBC micro:bit

  Workshop - Ako programovať micropočítač BBC micro:bit
  15. 1. 2019

  Dňa 15. 01. 2019 (utorok) mali študenti nášho gymnázia príležitosť zúčastniť sa workshopu Ako programovať micropočítač BBC micro:bit, ktorý lektoroval Marek Mansell. (zakladateľ občianskeho združenia SPy)
  Podujatie bolo realizované v rámci projektu Učíme s Hardvérom, v spolupráci s občianským združením SPy, viac na https://www.ucimeshardverom.sk/

  Študenti absolvovali 3 vyučovacie hodiny, počas ktorých si vyskúšali programovanie micro:bitu v jazyku Python - ovládanie displeja microsúčiastky, bezdrôtové posielanie správ  zo zariadenia na zariadenie, programovanie LED pásikov.  
  Študenti workshop zhodnotili veľmi pozitívne, vyjadrili nadšenie z príležitosti zažiť na workshope a neskôr aj na na hodinách informatiky programovanie microbit súčiastok na našej škole.

  Ďakujeme lektorovi Marekovi Manselovi  za inšpiratívne podujatie.

  Karin Macháčová, koordinátor informatizácie

   

  Do galérie Workshop - programovanie súčiastky Micro:bit boli pridané fotografie.

 • Možnosti štúdia v Ruskej federácii

  Možnosti štúdia v Ruskej federácii
  15. 1. 2019

  Dňa 9. januára 2019 sa uskutočnilo na pôde našej školy stretnutie žiakov maturitných ročníkov so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí si vybrali Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi na základe úspešnosti našich študentov v celoštátnych i medzinárodných súťažiach.

  Stretnutia sa zúčastnila osobne štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Oľga Nachtmannová PhD., ako aj  PhDr. Marek Moška, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce. Našim maturantom poskytli podrobné informácie o možnosti vysokoškolského štúdia na prestížnych univerzitách v Ruskej federácii v rámci študijných odborov:

  -  jadrová  energetika a technológie;

  -  fyzikálno-technické vedy a technológie;

  -  základné  lekárstvo – vedecký smer;

  Od 31. 5. 2018 sa môžu slovenskí občania uchádzať o štipendium na štvorročné bakalárske, dvojročné magisterské a päťročné štúdium „špecialista“ (spojené bakalárske a magisterské štúdium) v oblastiach jadrovej energetiky a technológie, fyzikálno-technických vied a technológie a základného lekárstva v Ruskej federácii. Štúdium je možné absolvovať v ruskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
       V prípade schválenia žiadosti o štipendium poskytuje ruská strana bezplatné štúdium a štipendium, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok ku štipendiu.

  Mgr. Zuzana Šupová

  Do galérie Možnosti štúdia v Ruskej federácii boli pridané fotografie.

 • Gymnaziálny ples

 • Micro:bit - školenie pre učiteľov informatiky

  8. 1. 2019

  Pozývame Vás  na školenie učiteľov informatiky (ZŠ, SŠ) 
  Ako programovať mikropočítač BBC micro:bit“,
  ktoré sa uskutoční 15. 01. 2019 (utorok) o 14:00 na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď.

  Školiteľom je Marek Mansell, školenie je organizované Gymnáziom Vojtecha Mihálika v Seredi v spolupráci s občianskym združením SPy v rámci projektu Učíme s Hardvérom, viac na https://www.ucimeshardverom.sk/

  V prípade záujmu vyplňte  prihlášku      https://goo.gl/forms/BvSDWtgntvPUpCKU2

   

  Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, a to pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Svedčí o tom aj fakt, že BBC micro:bit plošne rozdávali už 11 a 12 ročným žiakom ... viac na viac na https://www.ucimeshardverom.sk/

   

  PaedDr. Karin Macháčová

 • Stáž v TASR

  Stáž v TASR
  8. 1. 2019

  Predposledný deň pred vianočnými prázdninami sa trojica našich úspešných študentov Ema Nešťáková, Michal Nguyen, Terézia Markusková  vybrala preskúmať pre nás doposiaľ neznámu tlačovú agentúru. Celý deň nás po nej trpezlivo sprevádzala šéfka zahraničnej redakcie Monika Himpánová. To, že sme prešli skutočne všetkými dverami, nám dalo možnosť vybudovať si obraz o celej štruktúre a náplni práci všetkých pracovníkov. Bolo zaujímavé počúvať, s čím všetkým sa stretávajú domáci redaktori na tlačovkách  či na zasadnutí parlamentu. Ako sa športoví redaktori tešia z úspechov našich športovcov, ktorých sprevádzajú na súťaže. Ako sa ekonomická redaktorka pripravovala na štrajk farmárov. Zahraničná redakcia sa zásobila článkami na vianočné sviatky, ak by sa nič zaujímavé neudialo. Video redakcia sa práve chystala natáčať rozhovor pre Tablet TV s prezidentom Únie ligových klubov, Ivanom Kozákom. A obrazová redakcia nás zasvätila do tajov vydareného obrázku. Nevynechali sme ani úsek obchodu a marketingu, ekonomiky či pútavo rozprávajúcu pani  personalistku. Všetci títo ľudia boli nesmierne zaujímaví a zapálení pre svoju prácu. Avšak stretnutie s generálnym riaditeľom Vladimírom Puchalom, ktorý je tiež spisovateľom, publicistom, básnikom, nám tento nezabudnuteľný deň ešte viac umocnil. Sme poctení, že sme si mohli z jeho rúk prevziať osvedčenie o absolvovaní jednodňovej praxe v TASR ako prví študenti na Slovensku.  Bola to pre nás všetkých úžasná skúsenosť, za ktorú sme TASR veľmi vďační.

  Mgr. Ľubica Štefáková

  Do galérie Stáž v TASR boli pridané fotografie.

 • Výlet do minulosti

  Výlet do minulosti
  8. 1. 2019

  Tento rok sme sa rozhodli pre 4 triedy nášho gymnázia zrealizovať zážitkový workshop pod vedením občianskeho združenia Post Bellum SK, ktorý vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Tieto workshopy sme zámerne situovali do Múzea holokaustu, aby zážitok z nich bol umocnený miestom a podporený  prednáškou i prehliadkou múzea. Témou workshopov  bola nútená migrácia, neznášanlivosť, antisemitizmus a xenofóbia. Žiaci  si postupne prešli  premenou spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu. Cez hranie rolí sa ponorili do politického diania  a stali sa z nich zástupcovia piatich najvýznamnejších politických strán na Slovensku v časoch blížiacej sa vojny . V parlamente predstavili svoju stranu, jej priority i nepriateľov. Následne museli reagovať na meniace sa politické podmienky, vydávať vyhlásenia pre rozhlas  i návrhy na riešenia v rolách politických strán.  Neskôr sa žiaci cez konkrétny príbeh vžívajú do situácie človeka, ktorý musel opustiť svoj domov.  Cez moderné metódy ako pohybová aktivita či skupinová dramatizácia sa stávajú súčasťou tohto príbehu a berú tak na seba rozhodovanie daného človeka. Rozhodovanie o tom, či v napätej situácii ostať, riskovať, opustiť domov, rodinu, priateľov a stratiť všetky doterajšie istoty. Bol to výlet do minulosti,  v ktorej mohli žiaci zároveň získať nový pohľad na súčasnosť , ale i zistiť, že dejiny boli niečím, čo sa ich osobne dotýka.  

  Mgr. Ľubica Štefáková

   

  Do galérie Výlet do minulosti boli pridané fotografie.

 • 7. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Správy o činnosti

 • Máme 1. miesto v kraji v Zenite

  17. 12. 2018

  Náš študent Marek Hába z triedy Kvinta získal najlepšie ocenenie v kraji v celoslovenskej  súťaži v programovaní s názvom Zenit. Umiestnil sa na prvom mieste a programoval v programovacom jazyku Python, ktorému sa naša škola začala pred rokom venovať. 

  Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. František Vondena 

 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V ZBERE PAPIERA

  VÝSLEDKY  SÚŤAŽE V ZBERE PAPIERA

   

   

  Septima               521 kg

  Príma                    474,60 kg

  Sexta                    251,40 kg

  Kvinta                   250,8 kg

  1.A                         179,60 kg

  Tercia                   132,10 kg

  Sekunda              123,80 kg

  3.A                         115,9 kg

  4.A                         98,40 kg

  Kvarta                  71,40 kg

  4.B                         37 kg

  2.A                         20,40 kg

  Oktáva                 18,10 kg

   

  Celkom bolo vyzbieraného 2295 kg papiera.

   

  Víťazná trieda Septima získava tortu, ktorú dostane vo štvrtok 13.12.2018 na 2. vyučovacej hodine . Víťaznej triede gratulujeme!

 • Projekt Digitálna škola

  Projekt Digitálna škola
  5. 12. 2018

  Naša škola sa zapojila do celoslovenského ČSOB projektu Digitálna škola, cieľom ktorého bolo zvýšiť vedomosti v oblasti digitálnej bezpečnosti. 
  Žiaci mali k dispozícii študijný materiál a v rámci jednej hodiny informatiky sme o tejto téme diskutovali.
  V priebehu 46. týždňa, t.j., od pondelka 12.11.2018 do piatka 16.11.2018, bol spustený celoslovenský online vedomostný test z oblasti digitálnej bezpečnosti pre všetky prihlásené školy.

  Naša škola sa v rámci Trnavského kraja umiestnila na 1. mieste, najúspešnejším študentom v Trnavskom kraji sa stal Dominik Melicher, žiak Oktávy. Výhercovi organizátor súťaže odovzdá cenu v podobe Tabletu Lenovo Yoga 3 plus.

  viac na https://digitalnaskola.online/

  Ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercovi srdečne gratulujeme.

  Karin Macháčová, koordinátor informatizácie 

 • Junior náboj 2018

  4. 12. 2018

  Aj tento rok naši mladší žiaci: Ema Pretáková, Július Farkaš z kvarty a Terézia Rišková,  Adriana Skutilová z tercie vytvorili družstvo a súťažili v oblasti matematiky a fyziky.

  Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

  V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

  Obsadili medzi 77 ZŠ a osemročnými gymnáziami v rámci trnavského kraja krásne 11. miesto.

  Gratulujeme.

   

  RNDr. Iveta Černá

  Vedúca PK Pv a M

 • Seminaristi bodovali v Juniorfreshhhe!

  4. 12. 2018

  Aj tento rok 13.-25.11.2018 prebehla pod záštitou Slovnaftu v Bratislave súťaž Juniorfreshh. Je to online súťaž, v ktorej bojujú 3 členné súťažné tímy z celého Slovenska v oblasti chémie, biológie, fyziky a matematiky. Naši študenti 3. a 4.ročníka boli celkom úspešní, aj keď sa do finále neprebojovali. Prihlásili sa tieto tímy:

  Corrupted files – Matišíkové Karin a Laura, Koborová Miriam            24.miesto     682 bodov

  3.ročník

  Filiálky – Dudonová Simona, Mäsiarová Olívia, Koláriková Karolína   37.miesto   550 bodov

  Medúzky – Talapková Janka, Baničová Naďa, Šelestiaková Martina  98.miesto   120 bodov

  4.ročník

   

  Srdečne gratulujeme!

  RNDr. Iveta Černá

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria