Navigácia

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa 1. 10. 2011 - 31.12. 2011

 

 Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za

obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011

 

v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 Identifikácia verejného obstarávateľa : Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď

 

 

P.č.

 

Predmet zákazky

 

 

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

bez DPH

s DPH

1

Zhotovenie parapet. plechov

2158,8

2590,56

Ledecký Vzduchoklíma, Drahovce

2

Oprava podlahy v pivn.priest.

1665,0

1998,00

M.Chlebík, Trnavská 2976/31,Sereď

3

Oprava elektroinštalácie

0,0

2975,00

Revízie elek.zar.,Belinského 18,Bratislava

4

Výmena PVC vo fyzike

1005,62

1206,74

Jutex, Ivánska cesta 2,Bratislava

 

V Seredi  06.01.2012

 

Spracovala: Jana Lukešová

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
    Kostolná 119/8
    92601 Sereď
  • 031 7893751 riaditeľka
    031 7893752 kancelária
    fax:031 7893752

Fotogaléria