Navigácia

 • Čitateľská výzva

  Čitateľská výzva
  11. 4. 2019

  Marec je už tradične mesiacom literatúry, mesiacom knihy. V Paríži, Londýne či Lipsku sa v tomto mesiaci konajú tradičné knižné veľtrhy a u nás na GVMS sa uskutočnila tiež jedna čitateľská výzva. Žiaci prímy a sekundy súťažili totiž v počte prečítaných strán za tento mesiac. Ako pribúdali dni v mesiaci, rástol aj počet prečítaných strán a zároveň napätie, ktorá z tried v tomto čitateľskom dueli zvíťazí.

  Úlohou žiakov bolo vyrobiť aj projekt o svojej knihe a povedať o nej stručnú recenziu pre spolužiakov. A ako teda tento súboj skončil?

  Víťazom sa stala trieda sekunda, ktorá spolu prečítala až neuveriteľných 11 468 strán! Trieda príma prečítala za marec tiež úctyhodných 4046 strán. Spolu teda viac ako pätnásťtisíc strán plných príbehov, pekných chvíľ prežitých so svojimi hrdinami.

  Najlepšími čitateľkami zo sekundy boli Soňa Tóthová (absolútna víťazka v počte strán), Martina Bojňanská, Simona Poláková a Kristína Sopčáková, ktoré prečítali každá viac ako tisíc strán. Z triedy príma sa top čitateľkou stala Ema Borkovičová s tromi prečítanými knihami. Blahoželáme.

  A aby to nebolo len o počte strán – vyučujúcim poskytla táto súťaž okrem cennej motivácie mladých čitateľov a čitateliek aj prehľad o čitateľských preferenciách  11-13-ročných žiakov. Vedie relaxačná dobrodružná a fantasy literatúra často s detektívnou zápletkou, dievčenské romány o vzťahoch, romány vo forme denníka, romány s témou jazdectva koní a o domácich miláčikoch či o začínajúcich láskach. Našli sa aj takí, ktorí siahli po literatúre faktu – najmä biografiách svojich športových vzorov.

  Z mien sa často vyskytujú J. Wilsonová, J. K. Rowlingová, J. Green, C. Clare, W. B. Cameron, V. Roth, R. Riordan a iné. Zaujímavosťou je tiež fakt, že medzi autormi takmer nefigurovalo slovenské meno, čo je tiež jedna z výziev pre budúcnosť.

  Čitateľský duel mal medzi žiakmi dobrú odozvu, preto plánujeme jeho pokračovanie na budúci rok – veď dobrá kniha je vynikajúci spôsob ako obohatiť svoj život, ako spestriť svoj svet.

                                                                                                                              Mgr. K. Valábková, Mgr. A. Ujlacká

   

  Do galérie Čitateľská výzva boli pridané fotografie.

 • 8. 4. 2019

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Pohľad do sveta diplomacie

  Pohľad do sveta diplomacie
  6. 4. 2019

  V piatok 29.3.2019 k nám po troch rokoch zavítal bývalý veľvyslanec  SR vo Fínsku a Estónsku, pán Ing. Tibor Králik. Išlo o priateľské stretnutie, počas ktorého žiakom 3. ročníka a septimy bližšie priblížil prácu veľvyslanca v krajinách, v ktorých pôsobil. Išlo o krajiny Etiópia, Kanada, Švédsko a už spomínané Fínsko a Estónsko. Žiakov najviac zaujímal život v daných krajinách a najsilnejšie zážitky z nich.  Pýtali si aj na vlastnosti, ktoré by žiadnemu diplomatovi chýbať nemali. Podľa pána Králika ide o čestnosť, spravodlivosť, slušný prejav, vyjednávacie a prezentačné schopnosti, bezúhonnosť a suverénnosť. Nevynechali sme ani výšku platu, či neobľúbené predmety pána Králika, keď dral lavice nášho gymnázia. Zaujímavé bolo počúvať o úrovni školstva vo Fínsku,  či o úlohách SR, ktoré musí splniť ako predsednícka krajina OBSE. Sme vďační pánovi Králikovi za jeho opätovnú návštevu, ktorá umožnila našim žiakom nazrieť do reálneho sveta diplomacie.

  Mgr. Ľubica Štefáková

  Do galérie Pohľad do sveta diplomacie boli pridané fotografie.

 • Matematický náboj

  Matematický náboj
  5. 4. 2019

  Študenti našej školy si  dňa 22. marca 2019 zmerali svoje matematické schopnosti v súťaži Náboj 2019.

  Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

  Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

  Našu školu reprezentovali:

  kategória Seniori: Alica Ištoková, Martin Krivošík, Lucia Švandová, Dominik Melicher, Adam Straka

  kategória Juniori: Klára Ištoková, Tomáš Sysel, Filip Polák, Zora Valábková, Tomáš Klostermann

  Seniori sa umiestnili na veľmi hodnotnom 40. mieste spomedzi 111 gymnázií z celého Slovenska. Oproti minulému roku sa posunuli o 33 miest nahor.

  Juniori sa umiestnili na 65. mieste spomedzi 120 gymnázií z celého Slovenska, čo je troška horšie ako minulý rok (o desať miest).

  A keďže konkurencia je veľmi veľká, ďakujeme naším študentom za ich chuť a odhodlanie popasovať sa s náročnými úlohami.

  RNDr. Zuzana Šalmíková

  Do galérie Matematický náboj boli pridané fotografie.

 • Veľkonočné tvorenie

 • Zbierka

  Do galérie Zbierka boli pridané fotografie.

 • 1. miesto z programovania hardvéru v celoslovenskej súťaži SpyCup

  2. 4. 2019

  Náš študent Marek Hába z Kvinty sa zúčastnil v marci celoslovenskej konferencii Spycon 2019 v Bratislave na STU.

  Na robotickom krúžku vytvoril projekt Automatickej garážovej brány. S týmto projektom dosiahol 1. miesto v kategórii Arduino, za čo mu úprimne blahoželáme. 

  Dúfame, že takéto úspechy prilákajú ďalších študentov, aby mohli tráviť čas mimoškolskými aktivitami,ako je už spomínaný Robotický krúžok, na ktorý chodí Marek už od Primy.

  Video jeho práce: 

  https://m.youtube.com/watch?v=vs1eQIKIyPo

  spycondiplom.pdf

  Mgr. František Vondena

  Vedúci robotického a informatického krúžku

 • 2. 4. 2019

  Aktualizovali sme modul Správy o činnosti

 • Krajské kolo biologickej olympiády

  2. 4. 2019

  Dňa 26. 3. 2019 sa konalo  krajské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A.

  Výsledky našich žiakov: (31 súťažiacich)

  Alica Ištoková (septima) – 2. miesto ÚR

  Karolína Kolláriková (IV.B) – 10. miesto ÚR

  Marek Lúčan (IV.A) – 12. miesto

  Jana Talapková (oktáva) – 15. miesto

  Všetci súťažiaci sa umiestnili v prvej polovici, Marekovi chýbal k titulu úspešný riešiteľ 1 bod a Janke 2 body z celkového počtu 160 bodov!

   

  Dňa 26. 3. 2019  sa konalo aj krajské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B.

  Výsledky našich žiakov:

  Projektová časť:

  Monika Mikulášová (sexta) – 2. miesto ÚR

  Po dlhom čase sa našla žiačka ochotná riešiť biologický projekt. Dúfam, že Monika povzbudí aj iných mladých vedcov :).

   

  Teoreticko-praktická časť: (26 súťažiacich)

  Radovan Sokol (sexta) – 4. miesto ÚR

  Pavol Polák (kvinta) – 5. miesto ÚR (PaedDr. Z. Hlavatá)

  Tomáš Sysel (II.A) – 7. miesto ÚR

  Ema Uramová (sexta) – 10. miesto

  Všetci súťažiaci sa taktiež umiestnili v silnej konkurencii gymnázií trnavského kraja v prvej polovici výsledkovej listiny. Tento raz chýbal ten nešťastný jeden bod Emke.

  Alicka a Monika postupujú do celoštátneho kola.

  Všetkým zúčastneným žiakom zo srdca ďakujem za krásnu reprezentáciu školy :)

  Mariana Straková

 • Kvarta opäť natáčala chemické video.

  31. 3. 2019

  Aj tento rok sa naši kvartáni zapojili do súťaže Expol Pedagogiky

  Skús pokus 3.

  Natočili krátke video s názvom Pomsta chemikov.

  Ak chcete, môžete si ho pozrieť....

  https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/bb553d01-45b8-4782-bc0c-46627cdfe5b8

  a aj zahlasovať od 8.4.2019 na stránke expolpedagogiky .

  Hlavní protagonisti sú: Michaela Bozalková

                                                 Hanka Ďuricová

                                                 Janka Polačiková

  A celé video natáčal a spracovával  Vilko Krivosudský.

  Všetkým im ďakujem aj za to, že ukázali, že chémia môže byť aj zábavná.

   

  RNDr. Iveta Černá                                    

 • Okresné kolo Pytagoriády

  29. 3. 2019

  Dňa 27. 03. 2019 sa konalo okresné kolo Pytagoriady v kategóriách P6, P7, P8.

  V kategórii P6 obsadila 3. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou Ema Borkovičová (Príma). (RNDr. I. Černá)

  V kategórii P7 bola úspešnou riešiteľkou Martina Dömeová (Sekunda). (PaedDr. Zuzana Hlavatá)

  V kategórii P8 získal 1. miesto, stal sa úspešným riešiteľom a postupuje do celoslovenského kola Matej Kráľovič (Tercia). 

  Všetkým žiakom blahoželáme k ich úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Karin Macháčová

   

 • 29. 3. 2019

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • Najlepší Experti z našej školy

  Najlepší Experti z našej školy
  29. 3. 2019

  Naši žiaci sa v decembri, ako každý rok, zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT a v konkurencii vyše 12 tisíc žiakov z 560 škôl predviedli skvelé výkony. Súťažilo sa v dvoch kategóriách podľa vlastného výberu, napr. Angličtina, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, Šport, ktoré otestovali vedomosti a všeobecný prehľad žiakov.  Srdečne blahoželám všetkým a chcem vyzdvihnúť výkony Tomáša Sysla, Filipa Poláka a Dominika Melichera, ktorí získali titul TOP EXPERT za umiestnenie sa na špici rebríčka v oboch súťažných kategóriách, aj v celkovom poradí.

  Alžbeta Tabačková

  Do galérie Najlepší Experti z našej školy boli pridané fotografie.

 • MLADÍ CHEMICI BODOVALI NA OKRESE

  27. 3. 2019

  Dňa 22.3.2019 naši žiaci kvarty a tercie obsadili popredné miesta na okresnom kole chemickej olympiády kategória D, ktoré sa uskutočnilo v Galante.

  Potrápili sa s teoretickými úlohami v teste a s praktickými úlohami v laboratóriu. Išlo im to výborne!

  Obsadili sme tieto miesta:

  1. miesto  Ema Pretáková      kvarta

  3. miesto Janka Polačiková    kvarta

  4. miesto Janka Olšová           kvarta

  5. miesto Filip Stranovský      tercia   (pripravovala RNDr. Straková)

  11. miesto Alica Haršányiová  kvarta

   

  Mladým chemikom gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

   

   

  RNDr. Iveta Černá                                     

 • Bronz pre Martina i Michala

  Bronz pre Martina i Michala
  23. 3. 2019

  Súrodenci Martin a Michal Krivošíkovci uzatvorili svoju cestu tohtoročným 29. ročníkom Olympiády v nemeckom jazyku skvelým umiestnením v celoštátnom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. 3. -  18.3.2019 v Bratislave.

                  Martin Krivošík (žiak 3.a triedy) súťažil v  kategórii 2B,  ktorej testová časť bola veľmi náročná.  Z 8 úspešných riešiteľov sa svojimi výbornými výkonmi nakoniec prebojoval na víťazné 3. miesto. Martin získal doteraz v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 5 medailových umiestnení: dvakrát zlato, dvakrát striebro, raz bronz a iba raz skončil na 5. mieste ako úspešný riešiteľ.

                  Michal Krivošík (žiak kvinty) súťažil v kategórii 2A, v ktorej spomedzi 8 úspešných riešiteľov získal rovnako  3. miesto. Michal skončil raz ako úspešný riešiteľ na 4. mieste, má však aj 1 zlaté, 1 strieborné a 1 bronzové víťazstvo v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

                  Veľmi sa tešíme z ich úspechov a ďakujeme im za reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                           Mgr. Z. Šupová

  Do galérie Bronz pre Martina i Michala boli pridané fotografie.

 • ScratchCup 2019

  23. 3. 2019

  Dňa 13. 2. 2019 sa konal 5. ročník celoslovenskej súťaže v programovaní v jazyku Scratch, do ktorej sa zapojila aj naša škola.

  Súťaže sa celkovo zúčastnilo 175 žiakov. Našu školu úspešne reprezentovali Matej Kraľovič a Filip Stranovský (žiaci Tercie). V hodnotení v rámci celého Slovenska získal Matej Kráľovič  úspešnosť 96 percentil a Filip Stranovský úspešnosť 93 percentil.

  K dosiahnutému úspechu obom chlapcom srdečne blahoželám a želám aj v ďalšom ročníku súťaže veľa nadšenia a radosti z programovania.

  Karin Macháčová

 • Úspech gymnazistov na recitačnej súťaži Čaro slova

  Úspech gymnazistov na recitačnej súťaži Čaro slova
  21. 3. 2019

  V dňoch 20.-21.3 2019 sa v Galantskom osvetovom stredisku organizovala tradičná súťaž recitačných talentov okresu – Čaro slova. V silnej konkurencii základných i stredných škôl okresu sa nám podarilo vyhrať štyri kategórie súťaže. Recitátori z GVMS zaujali odbornú porotu i obecenstvo prednesom poézie i prózy a štyria súťažiaci nás budú reprezentovať v krajskom kole súťaže v máji v Trnave. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prácu a ochotu nechať sa formovať a reprezentovať naše gymnázium:

  Aleš Gabriel (príma) – poézia 1. miesto

  Ema Takáčová (príma) – próza 1. miesto

  Henrieta Bobuľová(septima) – poézia 1. miesto

  Matúš Ondruška (kvinta) – próza 1. miesto

  Filip Gogola (tercia) – nováčik súťaže 😊

  Mgr. K. Valábková

  Do galérie Čaro slova II. a IV. kategória boli pridané fotografie.

 • ROK 2019 SA NESIE V ZNAMENÍ OSLÁV CHÉMIE

  20. 3. 2019

  Periodická tabuľka chemických prvkov oslávi v tomto roku 150 rokov.

  Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov, tieto unikátne prostriedky umožňujúce vedcom predpovedať existenciu a vlastnosti hmoty na Zemi, ako aj vo vesmíre pred 150 rokmi nezávisle na sebe sformulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer.

  Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov.

  Tento rok sa ponesie aj v duchu 100 výročia od založenia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC).

  viac sa dozviete TU

  RNDr. Iveta Černá, vedúca PK Pv a M

 • Alicka opäť nesklamala

  Alicka opäť nesklamala
  17. 3. 2019

  V dňoch 3. – 6. 3. 2019 sa v Banskej Štiavnici konalo celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády. Našu školu aj trnavský kraj reprezentovala Alicka Ištoková (septima), ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou.
  Súťažiaci riešili teoretické úlohy z anorganickej, analytickej, fyzikálnej, organickej chémie aj biochémie. Praktická časť bola zameraná na analytickú chémiu a organickú syntézu.
  Sprievodný program bol spojený s prehliadkou Banskej Štiavnice a návštevou mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. 
  Alicke gratulujeme k dosiahnutému výsledku a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.


  M. Straková

   

  Do galérie Alicka sa stala úspešnou riešiteľkou CK CHO. boli pridané fotografie.

 • Máme 3. miesto na Slovensku v Zenite!

  14. 3. 2019

  Náš študent Marek Hába z triedy Kvinta patrí medzi troch najlepších programátorov Slovenska!

  V súťaži s názvom Zenit programoval v jazyku Python a umiestnil sa na treťom mieste.

  Naša škola sa začala pred rokom venovať programovaniu v jazyku Python. Zručnosti v programovaní získal najmä na robotickom a informatickom krúžku, ktoré oba navštevuje. Mimoškolská činnosť tak slúži študentom na príjemné využitie voľného času. 

  Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. František Vondena 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria