Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z biológie CVB
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z matematiky CVM
dejepis DEJ
ekológia EKL
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v španielskom jazyku KŠJ
literárny seminár LSE
matematika MAT
mediálna výchova MDV
náboženská výchova NBV
náboženská výchova evanjelická NBE
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie SPR
španielsky jazyk ŠPJ
technika THD
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
umenie a kultúra UKL
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
základy ekonómie ZDE

© aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
    Kostolná 119/8
    92601 Sereď
  • 031 7893751 riaditeľka
    031 7893752 kancelária
    fax:031 7893752

Fotogaléria