Navigácia

 • Pozrite si fotky z venčeka 2018 ...

  Do galérie Pozrite si fotky z venčeka 2018 ... boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zahájenie nového školského roka 2018/2019

  22. 8. 2018

  Slávnostné zahájenie nového školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3.septembra 2018 o 9.00 hod. v DK mesta Sereď.

   

 • Výsledky v zbere papiera

  6. 7. 2018

  Víťaznou triedou v zbere papiera sa stala trieda Tercia.

  Gratulujeme!

  výsledková listina

 • Najlepšie výtvarné zobrazenie budovy našej školy

  5. 7. 2018

  S približujúcimi sa oslavami 65. výročia založenia  školy vyhlásilo riaditeľstvo GVMS  súťaž „Najlepšie výtvarné zobrazenie budovy našej školy“.

  Víťazom sa stal študent triedy Prima Ondrej Koštial, ktorý si za svoje malé umelecké dielo odniesol zaujímavú cenu – USB kľúč. Jeho obrázok bude reprezentovať našu školu na mape  TTSK. Gratulujeme!

  Mgr. Andrea Ruczová

 • Školský výlet 2018 Septima - Prašník Dúbrava - 21. - 22. 06. 2018

  21. 6. 2018

  Do galérie Školský výlet 2018 Septima -  Prašník Dúbrava boli pridané fotografie.

 • Pohyb a pobyt v prírode - cyklotúra na Kaskády

  Pohyb a pobyt v prírode - cyklotúra na Kaskády
  27. 6. 2018

  Do galérie Cyklotúra Kaskády boli pridané fotografie.

 • Londýn 2018

  Londýn 2018
  20. 6. 2018

  Začiatkom júna sme sa zúčastnili exkurzie do Londýna. Mnohí z nás boli v Anglicku alebo cestovali lietadlom poprvýkrát. Ubytovanie sme mali príjemné a vlakovú stanicu iba 3 minúty od hotela. Ani cesta do centra netrvala dlho.

  Počas výletu sme videli mnoho pamiatok v centre mesta, štvrť Soho, Greenwich, ale aj prímorské mesto Brighton. Rozhodne sme nevynechali ani nákupy na Oxford Street a v našej štvrti v Croydone, taktiež v Brightone,...

  Pre mňa osobne najväčší zážitok bola cesta nadzemkou z Greenwichu na stanicu Bank. Pre niekoho to možno znie hlúpo, že cesta vlakom je môj najlepší zážitok, ale verte mi, vyzeralo to tam ako futuristické Benátky.

  Pred cestou do Londýna som si myslela, že Angličania sú chladní ako „psí čumák“, ale bola som milo prekvapená. Boli veľmi milí a srdeční.

  Určite odporúčam tento výlet každému, nebudete ľutovať.

   

  Janka Talapková, Septima

  Do galérie Londýn 2018 boli pridané fotografie.

 • Za bocianmi do Marcheggu

  14. 6. 2018

  Výnimočný pohľad na najväčšiu kolóniu bocianov bielych v strednej Európe sa naskytol aj žiakom kvinty a I.A. triedy nášho Gymnázia.

  Marchegg leží na rakúskom brehu rieky Moravy. Začína tu územie prírodnej rezervácie Moravské luhy. Okrem kolónie bocianov tu hniezdia aj volavky a orliak morský.

  Jar je ideálnym obdobím na pozorovanie bocianov. Mláďatá síce ešte nie sú na svete, ale neolistené alebo málo olistené stromy umožňujú dobrý výhľad do hniezd. Navyše pozorovanie nestrpčujú nálety komárov. Prvé bociany prilietajú do Marcheggu už v marci. Každoročne sa vracajú do svojich pôvodných hniezd, tie časom narastajú a niektoré dosahujú hmotnosť až jednu tonu.  Hniezda si stavajú aj na komínoch kaštieľa a v zámockom parku. Mláďatá sa liahnu v máji, v priebehu leta rastú a učia sa lietať. Koncom augusta začínajú odlietať do južnej Afriky.

  Na zámockom ostrove NP Donau-Auen sme videli aj korytnačky močiarne, užovky a pod vodou sme pozorovali viacero druhov rýb, zaujali najmä jesetery. Nevšedný bol aj pohľad na rozkladajúceho sa bobra, kde sa dala v priamom prenose sledovať činnosť reducentov.

  V súčasnej „virtuálnej dobe“ je u mnohých žiakov kontakt s prírodou skoro výnimočný. Verím, že pozorovanie živočíchov a rastlín v ich prirodzenom prostredí pomáha pri formovaní pozitívneho vzťahu k prírode.

  M. Straková

  My kvintáni sme sa spoločne s prvákmi vybrali spoznávať krásy lužného lesa v povodí Dunaja a pozorovať hniezdenie bocianov. Naša cesta začala návštevou múzea, v ktorom sme sa mohli započúvať do typických zvukov lužného lesa, vypočuť si zaujímavý výklad, byť súčasťou divadla o vzniku lužného lesa a naštudovať veľkú leteckú mapu povodia Dunaja.

  Našou ďalšou zastávkou boli bociany, ktoré hniezdia v pomerne veľkom areáli, ktorí tvorí  lúka obkolesená stromami. Takmer na každom bolo aspoň jedno hniezdo. Ďalekohľadom sme pozorovali správanie bocianov v prirodzenom prostredí a počúvali klepot zobákov pri ich vzájomnej komunikácii.

  Po tomto autentickom zážitku sme sa plní nových dojmov vrátili domov.

  E. Ďuricová, kvinta

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  13. 6. 2018

  Do ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava k záveru pracovného týždňa dňa 8.6. 2018 zavítali spolu s ďalšími desiatkami ocenených celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva zúčastnení žiaci sekundya kvarty. Usadení v deviatej triede sme si vypočuli prednášku, pripomínajúcu nám dôležitosťvedomostí o hlaholike. Po desiatej hodine sa už v telocvični netrpezlivo čakalo na vyhlásenie výsledkov. Po pár minútach a zaznení rôznych mien zo všetkých kútov Slovenska, sme hľadeli na tie naše napísané na diplomoch. V očiach sa leskli prvé miesta elektronickej časti v dvoch kategóriách obsadené dvomi tímami žiakov gymnázia. Michal Krivošík, Michal Holbík, Marek Hába, Timotej Tabaček, Matúš Ondruška, Adam Kabrhel a Patrik Belička s videom zobrazujúcim poslednú vôľu kráľa Svätopluka. Terézia Markusková, Tamara Královičová, Katarína Javorová, Adriana Skutilová a Terézia Rišková predstavujúce scénky, ktoré opisujú cestu dňom chudobného a bohatého človeka v minulosti. Okrem diplomov a trofejí nás obdarovali aj slávnostným obedom. Po zopakovaní výhry z predchádzajúceho roka si opäť chystáme kamery za 12 mesiacov.


  Terézia Markusková, súťažiaca, sekunda

 • Naši študenti boli v programátorskej súťaži PALMA junior úspešní

  Naši študenti boli v programátorskej súťaži PALMA junior úspešní
  12. 6. 2018

  Dňa 11. 06. 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v čase od 8.00 do 15:00 konalo celoštátne finálové kolo programátorskej súťaže PALMA junior.

  Na základe výsledkov žiakov v on-line kolách súťaže PALMA junior boli do súťaže pozvaní a súťaže sa zúčastnili títo naši žiaci (tieto tímy):

  Filip Stranovský,  Matej Kralovič (sekunda) - kategória PROFÍK

  Patrik Čelko, Adam Straka (septima) - kategŕia GURU

  Dominik Melicher, Frederik Urbánek (septima) - kategória GURU 

  Naše tímy si v celoslovenskom finálovom kole súťaže obhájili svoju pozíciu a naviac tím v zložení Dominik Melicher, Frederik Urbánek vybojoval v súťaži skvelé 2. miesto.

  Všetkým chlapcom k dosiahnutému výsledku úprimne blahoželám a želám im veľa úspechov v ich programátorskom raste.

  Karin Macháčová

  O súťaži

  Poslaním programátorskej súťaže PALMA junior je:
  a) prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na základných a stredných školách,
  b) rozvíjať algoritmické a logické myslenie, programátorské zručností, estetické cítenie a pozitívny vzťah žiakov k programovaniu,
  c) motivovať žiakov k samovzdelávaniu a rozvoju tvorivosti,
  d) umožniť učiteľom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie ich výchovnovzdelávacieho procesu.

  Súťaž sa organizuje v samostatných ročníkoch prebiehajúcich počas jedného školského roka. Každý ročník pozostáva z troch školských kôl a jedného celoštátneho finálového kola. Školské kolá sú realizované on-line formou, spravidla v čase mimo vyučovania. Celoštátne finálové kolo je organizované prezenčnou formou, spravidla v čase vyučovania v mieste organizátora.
  Žiaci súťažia v maximálne dvojčlenných tímoch.
  Tímy zložené zo žiakov piateho až siedmeho ročníka základných škôl, prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií súťažia v kategórii PROFÍK.
  Tímy zložené zo žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, tretieho a štvrtého ročníka osemročných gymnázií súťažia v kategórii EXPERT.
  Tímy zložené zo žiakov prvého až tretieho ročníka stredných škôl, piateho až siedmeho ročníka osemročných gymnázií súťažia v kategórii GURU.

  viac na https://di.ics.upjs.sk/palmaj/

   

   

  Do galérie PALMA junior - programátorská súťaž boli pridané fotografie.

 • Sezóna zemiakových medailí, alebo výsledky BiO a CHO v šk. r. 2017/2018

  11. 6. 2018

  BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat. A a B

   

  Do riešenia úloh školského kola v kategóriách A a B sa zapojilo 16 žiakov, 10 sa stali úspešnými riešiteľmi. Do krajského kola postúpili 6 z nich (Nina Kristeková, Michal Benkovský, Veronika Huláková, Lucia Lenčéšová, Alica Ištoková, Ema Uramová)

  krajské kolo

  kategória A: (29 súťažiacich)

  úspešní riešitelia: Nina Kristeková (IV.A) 4. miesto, Michal Benkovský (IV.B) – 7. miesto

  Ninka mala rovnaký počet bodov ako žiak na 3. mieste. Toto bola „najzemiakovejšia“ medaila J

  kategória B: (25 súťažiacich)

  úspešná riešiteľka: Alica Ištoková (sexta)  – 1. miesto, ktoré zabezpečilo Alicke postup do celoštátneho kola a „narušilo“ tohtoročnú sezónu.

   

  CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kat. A, B a C

   

  Do riešenia úloh školského kola v kategóriách A, B a C sa zapojilo 13 žiakov, 9 sa stali úspešnými riešiteľmi. Do krajského kola postúpili 8 z nich (Adam Straka, Alica Ištoková, Miriam Koborová, Karin Matišíková, Laura Matišíková, Mária Palacková, Ema Uramová, Tomáš Sysel).

  krajské kolo

  kategória A: (16 súťažiacich)

  Adam Straka (IV.A) 4. miesto

  kategória B: (25 súťažiacich)

  úspešní riešitelia: Alica Ištoková4. miesto, Miriam Koborová

  kategória C: (25 súťažiacich)

  úspešní riešitelia: Mária Palacková, Ema Uramová, Tomáš Sysel

   

  Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme :)

  M. Straková

 • 9. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Úspechy a ocenenia

 • Majstrovstvá okresu v SUDOKU - naši žiaci boli úspešní

  4. 6. 2018

  Dňa 25. 05. 2018 sa pod záštitou Mesta Sereď a Základnej školy J. Fándlyho v Seredi konali na Mestskom úrade v Seredi  Majstrovstvá okresu v Sudoku

  Našu školu úspešne reprezentovali

  • v kategórii C (žiaci 8. 9. ročníka ZŠ a 3., 4. ročníka osemročného gymnázia)  žiaci:

  Klára Ištoková (kvarta)  1. miesto

  Michal Krivošík (kvarta) 3. miesto

  • v kategórii B (žiaci 5., 6., 7. ročníka a 1., 2. ročníka osemročného gymnázia) žiaci:

  Nicole Iracká (príma)        4. miesto

  Adriana Skutilová (sekunda) 4. miesto

   

  Všetkým súťažiacim úprimne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za účasť v súťaži.

  Karin Macháčová

   

   

   

 • Medzinárodný deň detí

  31. 5. 2018
 • 30. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • Naši žiaci - úspešní chemici!

  24. 5. 2018

   

  Dňa 23.3.2018 sa v Galante uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády, v ktorom boli naši štyria žiaci úspešnými riešiteľmi:

  Ema Pretáková z tercie (3. miesto),
  Klára Ištoková z kvarty  (1. miesto),
  Nina Silná z kvarty  (4. miesto),
  Adam Kabrhel z kvarty (8. miesto).

  Traja žiaci boli pozvaní na Krajské kolo chemickej olympiády do Trnavy, ktoré sa konalo 26.4.2018. Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi:

  Klára Ištoková sa umiestnila na 1. mieste

  Ema Pretáková obsadila 15. miesto

  Nina Silná 29. miesto.

   

  Na základe výsledkov krajského kola Klára Ištoková postúpila do Celoštátneho kola súťaže IJSO (olympiáda mladých vedcov).

  Žiakov pripravovali RNDr. Kvetoslava Herzogová a RNDr. Iveta Černá

   

  RNDr. Kvetoslava Herzogová

   

 • Nové pomôcky do chémie...

  Nové pomôcky do chémie...
  21. 5. 2018

  Chémia je experimentálna veda, ktorá sa má učiť bádateľským spôsobom a pomocou laboratórnych cvičení. A na to treba veľa praktických pomôcok a chemikálií, ktorých nie je nikdy dosť.

  Naša škola má však šťastie, že má mnoho úspešných absolventov, ktorí na ňu radi spomínajú a aj po rokoch sa snažia svojej „alma mater“ pomôcť.

  Vďaka pani riaditeľke Tkáčovej sme sa spojili s Mgr. Kvetkou Vrankovou PhD., ktorá je riaditeľkou výskumu a vývoja firmy Axxence Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave. Táto firma sa zaoberá výrobou prírodných zložiek aróm a esencií do potravinárskeho a kozmetického priemyslu, vďaka vlastnému vývoju a výskumu vyrába úspešné produkty v oblasti prírodných látok a biotechnológií.

  Získali sme tak niektoré potrebné chemikálie a pomôcky ako napr. veľký žiacky destilačný prístroj, elektronickú digitálnu váhu, pH meter, elektrochemickú sadu, mikroskop, kompaktnú molekulovú stavebnicu , indikátory, filtračné papiere, byrety a iné...

  V mene celej školy Vám patrí veľké poďakovanie, že aj týmto spôsobom prispievate k výchove nových, mladých vedcov.

   

  RNDr. Iveta Černá

  vedúca PK Pv a M

 • Na návšteve v Tišnove

  Na návšteve v Tišnove
  18. 5. 2018

  V dňoch 15. – 16. mája 2018 žiaci nášho gymnázia už tradične navštívili partnerskú školu Gymnázium Tišnov. Hostitelia pre nás pripravili pestrý program. V utorok (15. 05.) sme si v rámci programu prezreli historickú časť mesta Brno spojenú s informáciami o pamiatkach, príjemne unavení z cesty sme neskôr zasadli k chutnému obedu v reštaurácii vo Veverské Bítýške, nasledovala návšteva hradu Veveří (prehliadka vnútorných priestorov hradu a jeho okolia). V stredu bola súčasťou programu prehliadka školy, mesta Tišnov a našu návštevu sme zakončili v múzeu Tišnov, ktoré nám ponúklo zaujímavú výstavu módy z čias prvej republiky. Počas celého pobytu sme cítili pohodu, dobrú náladu a domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov.

  Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, aj touto cestou im chceme za pohostinnosť poďakovať. Rovnako poďakovanie patrí aj nášmu partnerovi Gymnáziu Tišnov a organizátorke výmenného pobytu PhDr. Barbore Holubovej  z gymnázia Tišnov. Za finančnú podporu akcie ďakujeme Rodičovskému združeniu pri gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď.  

  V nasledujúcom školskom roku naša spolupráca pokračuje v športovom duchu, na jeseň sme priali pozvanie na špotové podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Je to opäť príležitosť mládeže prezentovať svoju šikovnosť a zdatnosť, je to príležitosť na nové priateľstvá a poznanie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Karin Macháčová

   

  Očami študentky

   

  Navštívenie Tišnova

  Na májové dni nečakal každý žiak zo sekundy, tercie, či kvarty s predstavami školskej lavice. Trinásť detí zamieňalo eurá za koruny a opäť, po jednom ročnom období kontaktovalo svojich českých výmenných partnerov.

  V pätnásty deň piateho mesiaca tak bola zastávka autobusu smerujúceho do Bratislavy preplnenejšia. Dlhou cestou sme dorazili v obedňajších hodinách na hlavnú stanicu Brna, kde sme z okna spozorovali priateľské tváre. Krokmi do historickej časti jedného z najvýznamnejších miest našich susedov padlo medzi nami zopár viet, ktoré obnovili známosti. Dievčatá ihneď navštívili obchody, zatiaľ čo turistické typy radšej položili oči na stavby minulých storočí. Občerstvili nás nasledujúcim pohostením v reštaurácií, po ktorom aj napriek daždivému útoku smerovalo pokračovanie dňa na hrad Veveří. Vypočutím prednášky, putovaním chodbami i vychutnávania si výhľadu na zelené oblasti kraja sa spoločné zážitky pretáčali na poslednú stranu. Večer s nocou vstúpili do rodín, u ktorých privítali každého. Zaspávanie v posteliach súrodencov, alebo spoločné raňajky priniesli rozličné príhody.

  Po rannej rozlúčke viedla sereďských študentov p.p. Holubová mestom Tišnov. Predpoludnie znamenalo odchod pre gymnazistov a p.p. Macháčovú, ktorá s nami výletom prechádzala a mala nad nami zodpovednosť, ďakujeme jej najmä za cestovateľskú možnosť spoznávať túto krajinu a medziľudské vzťahy. Dvojdňovým výletom sme tak nezistili iba, ako to v Čechách chodí, ale upevnili školské putá, predstavili tradície a naučili sa samostatnosti.

  Terézia Markusková, sekunda

   

  Do galérie Na návšteve v Tišnove boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria