Navigácia

Partneri


Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.1.2018)
Jakub Tanuška (IV.A)
Zajtra (Sobota 20.1.2018)
Matúš Kollár (kvarta)
Diana Žuškovičová (III.A)
Piatok 19. 1. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 7131969

ISIC karty

Informácie ohľadom ISIC - kariet podáva zástupca riaditeľky školy

 RNDr. Jozef Lenčéš

Webový portál WifiEdu

Žiadosti o prihlasovacie údaje a heslo na WIFI vybavuje

Mgr. František Vondena

Zoznam neklasifikovaných predmetov v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 budú neklasifikované tieto predmety:

náboženská výchova, etická výchova, estetická výchova, informatika v príme, sekunde a v tercii.

OZNAM

Riaditeľstvo GVMS oznamuje, že všetky tlačivá, ktoré bude škola potvrdzovať, musia byť v slovenskom jazyku.

OZNAM

Školský vzdelávací program

je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

OZNAM

Od 2.11.2017 každý párny týždeň vo štvrtok na našej škole pracuje školská psychologička.

Učitelia, žiaci aj rodičia môžu príchádzať so svojimi podnetmi cez konzultačné hodiny v čase od 12.30 do 15.30.

Vitajte na stránke našej školy!

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je školou so štvorročným a osemročným štúdiom so všeobecným zameraním.

Žiaci si v posledných dvoch rokoch štúdia volia zameranie výberom zo štyroch možných modulov: spoločenskovedného, ekonomického, prírodovedného a technického.

Novinky

 • Do galérie Ocenenie boli pridané fotografie.

 • Zoznam úspešných riešiteľov školského kola 39.ročníka Pytagoriády 2017/2018

  Kategória P6 – príma

  1. Emma Pešková – 16 b
  2. Kristína Sopčáková – 16 b
  3. Martin Klementis – 15 b

  Kategória P7 – sekunda

  1. Filip Stranovský – 24 b
  2. Peter Michal – 20 b
  3. Matej Kráľovič – 19 b
  4. Karol Kilian – 18 b
  5. Terézia Markusková – 18 b
  6. Terézia Rišková – 16 b
  7. Adriana Skutilová – 15 b

  Kategória P8 – tercia

  1. Ema Pretáková – 17 b
  2. Nela Mikulová – 16 b

  PaedDr. Zuzana Hlavatá

  Do galérie Pytagoriáda - úspešní riešitelia školského kola boli pridané fotografie.

 • 9. 1. 2018

  V sobotu 16.12.2017 sa o 17.00 začali otvárať dvere Domu kultúry v Seredi a dovnútra vstupovali žiaci, rodičia, ale aj ostatní občania Serede. Začal už pätnásty ročník Vianočného zvonenia pod taktovkou p. Míkovej, p. Krčmárikovej a takmer 50 účinkujúcich študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika. Na úvod pomedzi tanečníčky ladne prešla Snehová kráľovná. Keď sa strácala v diaľke, zaznela hudba a dievčatá predviedli vlastnú choreografiu. Všetci stíchli a na scénu vystúpil kúzelník so svojimi žiakmi. Po rozhovore plného hnevu a vznešenosti zostala na javisku iba lavička. Študenti tu excelentne zahrali dve spriaznené duše, Kaya a Gerdu. V ušiach sa rozprestierali hlasy nadaných dievčat. Cez prestávku si mohli prítomní pochutnať na horúcom ovocnom čaji a punči, či sladkých koláčoch. Ľudia hľadali svoje miesta a spozorneli. Zbojníci v krojoch už viedli debaty o zločinoch. Klavír, ľudovky a dlhé sukne rozveselili miestnosť. Chlapci v oblekoch s usmievavými tanečnými partnerkami bravúrne zvládli polonézu a za sprievodu Luskáčika odišli do zákulisia. Kráľovná kovov vábila na dary, kvetinárka s pomocníčkami vykúzlili pokoj. Po hodine smiechu, nezažmurknutých očí a aplauzu z úst zboru začali snežiť koledy. Podujatie ukončili vinše a tombola. Je pozoruhodné, že aj na gymnáziu, ktoré je náročnou školou zameranou najmä na získavanie vedomostí, sa rokmi podarilo objaviť a rozviť mnohé umelecké talenty, za to patrí autorkám, účinkujúcim i celému organizačnému tímu zaslúžené uznanie a dlhý potl

 • 7. 1. 2018

  Dňa 21. 12. 2017 sme sa vybrali na výlet do Viedne. O 10:00 sa začala prehliadka voskových figurín Madamme Tassauds. Figuríny vyzerali naozaj živo. Nasledovala prehliadka Stephansdomu a okolia. Potom sme prešli mestom až do Kunsthistorisches Museum s výstavou obrazov a sôch.

  Deň sme zakončili na vianočných trhoch pri radnici so šálkou horúcej čokolády. Hoci nám výlet trošku komplikovalo počasie, všade vládla príjemná vianočná atmosféra. Našou hlavnou úlohou, okrem toho, aby sme si výlet skutočne užili, bolo vypĺňať kvíz. Pripravila ho pani učiteľka Šupová, ktorej ďakujeme, pretože nás to nasmerovalo k tomu, aby sme si o pamiatkach, figurínach alebo obrazoch čosi naštudovali.

 • 11. 12. 2017

  Ani v tomto školskom roku sme v predvianočnom čase nezabudli na dobročinnosť. Tentokrát sme sa rozhodli pomôcť psíkom z útulku OZ Tulák. Zbierku podporili žiaci mnohých tried a s jej odovzdaním ochotne pomohli žiaci prímy.

  Zbierka sa volá Daruj teplo, pretože okrem fyzického tepla, ktoré žiaci darovali, získajú všetci darcovia príjemné teplo v srdci z dobrého skutku. Veríme, že psy v tomto útulku budú mať hrejivé Vianoce a prajeme im, aby čoskoro našli teplo domova.

  Touto cestou úprimne ďakujeme žiakom i rodičom, ktorí zbierku svojimi darmi podporili.

 • 9. 12. 2017

  „BODY THE EXHIBITION“ je názov výstavy o ľudskom tele, ktorej sa zúčastnili študenti 3.A, 3.B a septimy dňa 22.11.2017 v Bratislave. Táto biologická exkurzia sa realizovala v rámci Týždňa vedy a techniky.

  Je to edukatívna výstava, ktorá ponúka viac ako 20 celotelových a stovky detailných exponátov jednotlivých orgánov a častí tela. Všetky exponáty pochádzajú z dobrovoľných darcov, teda reálnych ľudí. Práca na celotelových exponátoch trvala popredným svetovým anatómom viac ako jeden rok. Časť výstavy je venovaná histórii medicíny, slovenským úspechom vo svetovej medicíne a výskumu. Veľkú pozornosť púta porovnávanie chorých a zdravých orgánov.

 • 8. 12. 2017

  Vo štvrtok 7. 12. 2017 sa na GVMS uskutočnila prednáška s cieľom priblížiť študentom spoločenského modulu 3. a 4. ročníka štúdium archeológie a histórie. Mňa nesmierne teší, že 2 z 3 prednášajúcich boli naši bývalí študenti a dnes už bakalári spomínaných odborov na UKF v Nitre. Študentka histórie Bc. Monika Prívozníková a študent archeológie Bc. Peter Mandák. Tretím prednášajúcim bola odborná poradkyňa Krajského pamiatkového úradu v Nitre Mgr. Michaela Niklová, PhD.

  Ich prezentácie a výklad boli plné humoru, interaktívneho zapájania žiakov, hádaniek, obohatených aj množstvom predmetov hmotných prameňov (mincí, keramiky, nástrojov, sošiek, zbraní a pod.), ktoré si študenti mohli aj vziať do ruky a zblízka prezrieť.

 • Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal Pamätnú medailu predsedu TTSK – Rok Ľudovíta Štúra školám, ktoré k 200. výročiu narodenia tohto slovenského dejateľa pripravili najvýznamnejšie akcie s tomuto jubileu, medzi ne patrilo aj naše gymnázium, Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria