Navigácia

Partneri


Sobota 17. 11. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 7688002

ISIC karty

Informácie ohľadom ISIC preukazov a známok podáva zástupca riaditeľky školy

 RNDr. Jozef Lenčéš

Webový portál WifiEdu

Žiadosti o prihlasovacie údaje a heslo na WIFI vybavuje

Mgr. František Vondena

Zoznam neklasifikovaných predmetov v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 budú neklasifikované tieto predmety:

náboženská výchova, etická výchova, estetická výchova, informatika v príme, sekunde a v tercii.

OZNAM

Riaditeľstvo GVMS oznamuje, že všetky tlačivá, ktoré bude škola potvrdzovať, musia byť v slovenskom jazyku.

OZNAM

Školský vzdelávací program

je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

OZNAM

Od 27.09.2018 každý nepárny týždeň vo štvrtok na našej škole pracuje školská psychologička.

Učitelia, žiaci aj rodičia môžu príchádzať so svojimi podnetmi cez konzultačné hodiny v čase od 13.00 do 15.00.

Ponuka - prenájom nebytového priestoru

 

Zámer - prenájom nebytového priestoru - bufet, prečítajte si viac

 

Úradné hodiny počas školského roka 2018/2019

 • pondelok 14:00 - 15:30
 • utorok      14:00 - 15:30
 • streda 08:00 - 12:00, 14:00 - 15:30
 • štvrtok      09:30 - 12:00

Vitajte na stránke našej školy!

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je školou so štvorročným a osemročným štúdiom so všeobecným zameraním.

Žiaci si v posledných dvoch rokoch štúdia volia zameranie výberom zo štyroch možných modulov: spoločenskovedného, ekonomického, prírodovedného a technického.

Novinky

 • iBobor 2018 - celoslovenská informatická súťaž
  16. 11. 2018

  V dňoch 12. - 15. 11. 2018 prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2018, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Celkovo sa z našej školy zúčastnilo za jednotlivé kategórie

  v kategórii Kadet 11 žiakov - 12. 11. 2018 (16 209 za celé Slovensko)

  v kategórii Senior 13 žiakov - 13. 11. 2018 (4 086 za celé Slovensko)

  v kategórii Benjamín 9 žiakov - 14. 11. 2018 (18 329 za celé Slovensko)

  v kategórii Junior 27 žiakov - 15. 11. 2018 (7 185 za celé Slovensko)

  Výsledky úspešných riešiteľov našej školy zverejníme čoskoro.

 • Alica Ištoková druhýkrát ocenená Pamätným listom sv. Gorazda
  14. 11. 2018

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tento rok ocenilo tridsať najúspešnejších študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné podujatie sa konalo v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti si prevzali Pamätné listy z rúk štátneho tajomníka ministerstva Petra Krajňáka.

  Medzi pozvanými bola aj študentka nášho Gymnázia Alica Ištoková. Ocenenie získala za úspešnú reprezentáciu Slovenska na European Union Science Olympiad (medzinárodná vedecká súťaž organizovaná EÚ pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z predmetov biológia, chémia a fyzika) a získanie zlatej medaily.

 • 14. 11. 2018

  Dňa 6. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo druhé školské kolo v programovaní.

  Študenti programovali hru Milionár a veľmi sa im darilo. Používali IDE Lazarus i PyCharm.

  Vyhodnotenie:

  1. miesto: Marek Hába

  2. miesto: Frederik Urbánek

  3. miesto: František Hančin

  Výhercom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v programovaní i v osobnom živote.

  Mgr. František Vondena

 • 14. 11. 2018

  Dňa 8. 11. 2018 prijal pozvanie na prednášku Ing. Ivan Sokol, ktorý pracuje ako bezpečnostný technik.

  Venoval sa téme '' Internet vecí '' , čo je v dnešnej dobe preferovaná téma v oblasti IT. Vysvetlil nám, ako je to s bezpečnosťou na Internete a konkrétne sa venoval zabezpečeniu spoločností a vecí pripojených do celosvetovej siete.

  Ďakujeme za veľmi užitočné informácie.


  Prednáška ku stiahnutiu: TU

  Mgr. František Vondena

 • 14. 11. 2018

  Dňa 7. 11. 2018 prijal pozvanie Mgr. Ignác Bugár, PhD. z Medzinárodného laserového centra v Bratislave. Svojou zaujímavou prednáškou o výskume pomocou femptolaserov zaujal študentov i učiteľov, podporil tak našu spoločnosť v štúdii prírodných vied. Hovoril o tom, že pomocou femtolaserov možno sledovať chemické reakcie, o svojom výskume v súvislosti s Nobelovou cenou, ďalej sa venoval optickým vláknam, ktorými v budúcnosti môžu podstatne zrýchliť Internet i to, že drahokamy majú v laseroch dôležité nenahraditeľné miesto.

 • Jablkový deň
  13. 11. 2018

  V mesiaci október sme si triednymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň jabĺk. K oslave jabĺk sa pripojilo 11 tried. Žiaci priniesli do školy okrem rôznych odrôd jabĺk aj rozmanité druhy jablkových koláčov, pripravili šťavu z jabĺk, ovocné šaláty a počas prestávok konzumovali tieto chutné a zdravé produkty. Ukázali, že aj maškrtiť sa dá zdravo. Počas prestávok vyhotovili jednotlivé triedy aj veľmi nápadité fotografie s jablkami.

  Na hodinách biológie aj cudzích jazykov žiaci diskutovali o význame jabĺk vo výžive a na praktických cvičeniach pripravili preparáty z dužiny jablka, v ktorých sme mohli pozorovať špeciálne parenchymatické bunky – tzv. merenchým.

 • Návšteva NR SR a veľtrhu Bibliotéka
  13. 11. 2018

  Dňa 8.11.2018 sa žiaci tretieho ročníka a septimy vybrali na exkurziu do Bratislavy. Ich prvé kroky viedli do Incheby, kde sa konal jediný knižný veľtrh na Slovensku - Bibliotéka. Vydavateľstvá na ňom prezentujú svoje knižné tituly. Bohatú knižnú ponuku dopĺňa sprievodný program venovaný čítaniu a knihám. Každý si našiel svoj obľúbený typ literatúry. Za akciové ceny sa dalo kúpiť veľa kníh, čo všetci využili. O darčeky pod stromček bolo postarané. Koho nezaujali knihy, mohol sa pokochať pohľadom na výstavu minerálov a výrobkov z nich.

 • Innovation Camp z programu "Viac ako peniaze"
  12. 11. 2018

  Innovation Camp znamená deň plný inovácií, kreativity, nových priateľstiev, tímovej spolupráce i komunikatívnych zručností . Tentokrát si to vyskúšala pätica žiakov z kvarty, ktorí sa tento rok oboznamujú s programom Viac ako peniaze, zastrešujúci JA Slovensko, n. o. V stredu 7.11.2018 s malou dušičkou, strachom a obavami z neznámej výzvy sa stretli v Bratislave so zvyškom stovky študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, aby sa v zmiešaných družstvách popasovali so zadanou úlohou. Zadanie znelo: navrhnúť mediálnu komunikačnú stratégiu na nový bankový produkt Slovenskej sporiteľne. Žiaci spolupracovali s odbornými konzultantmi a tým prepájali teóriu s praxou. V závere predstúpili pred porotu a svoj projekt nielen odprezentovali, ale i argumetačne obhájili. Odbornú porotu, ktorú tvorili špecialisti Slovenskej sporiteľne, zaujímal hlavne praktický prínos komunikačnej stratégie a inovatívnosť. Sme veľmi radi, že aj naši študenti mali svoj podiel na výhre ich tímu. Jana Poláčiková získala so svojím zmiešaným družstvom 1.miesto a Oskar Dinga so svojím tímom sa umiestnil na 3. mieste. Ďalšie tri žiačky Ela Poláková, Marianna Koborová a Ema Pretáková síce neobsadili výherné pozície, ale sú vďačné za možnosť vyskúšať si tak skvelú súťaž, akou Innovation Camp je. Ide o zážitkovú formu vzdelávania, pri ktorej si mladí ľudia neuvedomujú, koľko vedomostí a zručností nadobúdajú.

 • Hubert J.E. s.r.o. opäť privítal gymnazistov...
  10. 11. 2018

  Aj tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky sa seminaristi z chémie 4.ročníka zúčastnili na exkurzii v neďalekom podniku. Pri prehliadke jednotlivých častí výroby sa dozvedeli mnoho zaujímavého od Ing. Ďuriša, ktorý im na odbornej úrovni vysvetlil princípy a spôsoby výroby šumivých vín a destilátov. To čo sa učia teoreticky na hodinách v škole, teraz videli prakticky priamo vo výrobe. Možno aj niekto z nich vyštuduje potravinársku chémiu a za pár rôčkov sa zamestná práve v Huberte...

  Ak máte záujem, pozrite si fotky...

 • OSLAVA 65. VÝROČIA GVMS
  8. 11. 2018

  V tomto školskom roku oslavuje Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi 65 rokov od svojho vzniku. Jubileá sú vždy príjemnou spomienkou, bilancovaním, stretnutím.

  Nebolo to inak ani pri oficiálnej oslave tohto 65-ročného jubilea GVMS, ktorá sa konala 24.10.2018. Už o desiatej sa vo foyeri školy i na vyzdobených chodbách schádzali pozvaní hostia. Mnohí z nich na škole učili, študovali, študujú tu ich deti. Niektorí nostalgicky spomínali na staré časy, iní si prezerali staré tablá so svojimi maturitnými fotografiami.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria