Navigácia

Partneri


Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.4.2018)
Marek Hába (kvarta)
Marek Krchňavý (IV.A)
Marek Lovecký (IV.A)
Marek Lúčan (III.A)
Marek Matušica (sexta)
Marek Nagy (III.B)
Marek Sladký (tercia)
Marek Šupa (príma)
Marek Čech (II.A)
Zajtra (Štvrtok 26.4.2018)
Alexandra Sokolová (oktáva)
Pozajtra (Piatok 27.4.2018)
Patrik Jakubek (IV.A)
Streda 25. 4. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 7328859

ISIC karty

Informácie ohľadom ISIC - kariet podáva zástupca riaditeľky školy

 RNDr. Jozef Lenčéš

Webový portál WifiEdu

Žiadosti o prihlasovacie údaje a heslo na WIFI vybavuje

Mgr. František Vondena

Zoznam neklasifikovaných predmetov v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 budú neklasifikované tieto predmety:

náboženská výchova, etická výchova, estetická výchova, informatika v príme, sekunde a v tercii.

OZNAM

Riaditeľstvo GVMS oznamuje, že všetky tlačivá, ktoré bude škola potvrdzovať, musia byť v slovenskom jazyku.

OZNAM

Školský vzdelávací program

je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

OZNAM

Od 2.11.2017 každý párny týždeň vo štvrtok na našej škole pracuje školská psychologička.

Učitelia, žiaci aj rodičia môžu príchádzať so svojimi podnetmi cez konzultačné hodiny v čase od 12.30 do 15.30.

Vitajte na stránke našej školy!

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je školou so štvorročným a osemročným štúdiom so všeobecným zameraním.

Žiaci si v posledných dvoch rokoch štúdia volia zameranie výberom zo štyroch možných modulov: spoločenskovedného, ekonomického, prírodovedného a technického.

Novinky

 • 23. 4. 2018

  Dňa 19. 4. 2018 sa v Trnave uskutočnil XII. ročník Župnej olympiády SŠ mládeže Trnavského samosprávneho kraja. V atletike, v silnej konkurencii pretekárov, si naši študenti vybojovali medailové umiestenia.

  Michal Nguyen 2. miesto - skok do diaľky / 582 cm /

  3. miesto – beh na 200 m / čas 23, 85 s /

  Adrián Hodúr 2. miesto – beh na 800 m / čas 2: 15,40 min /

  Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

  Ľ. Faktorová

  Do galérie Župná olympiáda - atletika boli pridané fotografie.

 • 22. 4. 2018

  Dňa 18. 04. 2018 sa konalo v Galante okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Našu školu úspešne reprezentoval v kategórii Z6 žiak prímy Filip Šimulčík, ktorý obsadil pekné 7. miesto a v kategórii Z7 obsadili najvyššie priečky a boli úspešní riešitelia tejto súťaže naši žiaci sekundy Filip Stranovský (1. miesto) a Matej Kráľovič (2. miesto).

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

  Karin Macháčová

 • Riaditeľka školy GVMS oznamuje , že od 11.6.2018 - do 15.6.2018 sa na našej škole uskutoční súťaž tried v zbere papiera v čase od 7.00 – 15.00 . Papier bude zbierať pán školník v šatni pri vrátnici. Škola môže zavyzberaný papier získať toaletný papier. Odmenou pre víťaznú triedu bude chutná torta.

 • 18. 4. 2018

  Dňa 12.4. 2018 sa na našej škole uskutočnilo finálové stretnutie vo volejbale zmiešaných družstiev „O majstra školy“. Na tomto turnaji sa stretli víťazi ročníkových kôl, študenti kvinty, sexty, 3.B a 4.A triedy. Taktiež nechýbalo ani družstvo učiteľov. Tento rok sa konal už 11. ročník volejbalového turnaja. Počas stretnutia panovala dobrá nálada medzi súťažiacimi. Každé družstvo bojovalo s veľkým nasadením a snažilo sa vyhrať putovný pohár Majstra školy a sladkú odmenu. Hralo sa na dva víťazné sety. I keď mužstvá boli pomerne vyrovnané, o víťazstve rozhodol vyšší počet získaných bodov.

 • 11. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • 11. 4. 2018

  Budovanie biznisu na gymnáziu

  Po 23-krát sa konala súťaž Veľtrh podnikateľských talentov, organizovaná neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko. Zúčastniť sa na nej mohli školy, ktoré sú v školskom roku 2017/2018 zapojené do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Ako súčasť tohto programu sa vyučuje program JA Firma, kde získavajú študenti priestor založiť si skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť. Počas jedného roka tak prejdú všetkými náležitosťami podnikania ako založenie, plánovanie činnosti, marketingový prieskum, vlastnú činnosť firmy, či jej likvidáciu. Na spomínanej súťaži nemohla chýbať i naša firma JUVENIS JA, ktorá sa venuje organizovaniu rôznych podujatí, ako napríklad Mikuláš v škole, Mikulášsky beh, Valentínsky gymnaziálny ples, ale stretnúť ste nás mohli aj na vianočných mestských trhoch v Seredi. Ťažiskovým produktom, na ktorom sme od začiatku roka pracovali sú "ťahákové ponožky" alias Ťahošky. Bolo náročné vymyslieť lákavý produkt, ktorý by našu cieľovú skupinu, najmä študentov, zaujal. Vzory ktoré sme si zvolili, sú nočnou morou mnohých študentov. Ide o chemickú tabuľku prvkov a matematické vzorce. Stačí však len pohľad na ponožky a mory sa môžete zbaviť. Dostane sa vám totiž časom pod kožu a písomky budú na 1. Mysleli sme i na menej šikovných v kuchyni, pre ktorých je určený tretí vzor, recept na palacinky. Podľa našich ponožiek si dokáže pripraviť palacinky už každý. Tento produkt bol naším tromfom na spomínanej súťaži a spo

 • 9. 4. 2018

  V dňoch 04. - 06. 04. 2018 sa triedy Septima, 3.A, 3.B zúčastnili geograficko-dejepisnej exkurzie v Poľsku, počas ktorej navštívili v Osvienčime múzeum Auschwitz - Birkenau, mesto Krakow (hrad Wawel a historickú časť mesta so slovensky hovoriacou sprievodkyňou, židovské mesto) a soľnú baňu Vieliczka. Útulné ubytovanie nám poskytol hostel Atlantis, ktorý sa nachádza v centre Krakowa. Celú atmosféru exkurzie sprevádzalo príjemné počasie, takže sme využili príležitosť aj na prechádzku večerným Krakowom.

 • 9. 4. 2018

  Gymnázium Vojtecha Mihálika pripravilo v dňoch 19.3.2018 a 26.3.2018 prípravné kurzy pre uchádzačov do prímy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. V obidva dni absolvovali záujemcovia v popoludňajších hodinách vždy 1 vyučovaciu hodinu slovenského jazyka a literatúry a 1 vyučovaciu hodinu matematiky.

  Prvý deň kurzu privítala RNDr. V. Tkáčová, riaditeľka školy, prítomných žiakov piatych ročníkov z okolitých základných škôl a ich rodičov a poskytla im požadované informácie. Kurz matematiky viedla RNDr. I. Černá a kurz slovenského jazyka a literatúry Mgr. A. Ujlacká. Ich cieľom bolo zopakovať, fixovať a prípadne doplniť vedomosti žiakov tak, aby získali prehľad o obsahu i rozsahu učiva, ktoré sa vyžaduje na prijímacích skúškach. Zároveň mali tieto kurzy eliminovať strach žiakov z prijímacích skúšok, keďže si počas nich overovali aj mieru svojich nadobudnutých vedomostí.

 • Dňa 21.5.2018 /pondelok/ sa žiaci prímy a sekundy zúčastnia aktivít na dopravnom ihrisku v Trnave. Ostatné triedy budú mať v tento deň z dôvodu maturitných skúšok riaditeľské voľno.

  Dňa 22.5.2018 /utorok/ sa všetky triedy zúčastnia filmovéhom predstavenia v kine NOVA mesta Sereď.

 • 20. 3. 2018 Produkt -.Ťahošky

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria