Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Biologická učebňa Bu 40
  Fyzikálne laboratórium Fl 18
  Chemické laboratórium Ch l 16
  Informatika 1 Ui 1 17
  Informatika 2 Ui 2 12
  Informatika 3 Ui 3 10
  Jazyková učebňa veľká Juv 18
  K I.A I.A 34 I.A
  K I.B I.B 34
  K II.A II.A 34 II.A
  K II.B II.B 34
  K III.A III.A 34 III.A
  K III.B III.B 34
  K IV.A IV.A 32 IV.A
  K IV.B IV.B 34 IV.B
  K kvarta kvarta 34 Kvarta
  K kvinta kvinta 30 Kvinta
  K oktáva oktáva 26 Oktáva
  K príma príma 30 Príma
  K sekunda sekunda 34 Sekunda
  K septima septima 15 Septima
  K sexta sexta 26 Sexta
  K tercia tercia 28 Tercia
  Telocvičňa malá Tem 0
  Telocvičňa veľká Tev 0

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
    Kostolná 119/8
    92601 Sereď
  • 031 7893751 riaditeľka
    031 7893752 kancelária
    fax:031 7893752

Fotogaléria