Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Biologická učebňa Bu 40 Rozvrh
  Fyzikálne laboratórium Fl 18 Rozvrh
  Chemické laboratórium Ch l 16
  Informatika 1 Ui 1 17 Rozvrh
  Informatika 2 Ui 2 12 Rozvrh
  Informatika 3 Ui 3 10 Rozvrh
  Jazyková učebňa veľká Juv 18 Rozvrh
  K I.A I.A 34 Rozvrh
I.A
  K I.B I.B 34
  K II.A II.A 34 Rozvrh
II.A
  K II.B II.B 34
  K III.A III.A 34 Rozvrh
III.A
  K III.B III.B 34
  K IV.A IV.A 32 Rozvrh
IV.A
  K IV.B IV.B 34 Rozvrh
IV.B
  K kvarta kvarta 34 Rozvrh
Kvarta
  K kvinta kvinta 30 Rozvrh
Kvinta
  K oktáva oktáva 26 Rozvrh
Oktáva
  K príma príma 30 Rozvrh
Príma
  K sekunda sekunda 34 Rozvrh
Sekunda
  K septima septima 15 Rozvrh
Septima
  K sexta sexta 26 Rozvrh
Sexta
  K tercia tercia 28 Rozvrh
Tercia
  Telocvičňa malá Tem 0 Rozvrh
  Telocvičňa veľká Tev 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
    Kostolná 119/8
    92601 Sereď
  • 031 7893751 riaditeľka
    031 7893752 kancelária
    fax:031 7893752

Fotogaléria