Navigácia

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci školy

 

P. č.

Titul, meno, priezvisko

Aprobácia

 1.  

RNDr. Viera Tkáčová

riaditeľka školy

MAT - CHE

 1.  

RNDr. Jozef Lenčéš

zástupca riaditeľky školy

MAT-GEO

 1.  

Mgr. Martin Cesnek

učiteľ

SJL-DEJ

 1.  

RNDr. Iveta Černá

učiteľka

MAT-CHE

 1.  

Mgr. Marta Godályová

učiteľka

RUJ - TEV

 1.  

RNDr. Kvetoslava Herzogová

učiteľka

CHE – FYZ

 1.  

PaedDr. Zuzana Hlavatá

učiteľka

MAT-BIO

 1.  

Mgr. Ivan Kirsch

učiteľ

MAT-FYZ

 1.  

Ing. Zuzana Kormancová

učiteľka

katol. teológia

 1.  

Mgr. Marianna Krčmáriková

učiteľka

NEJ-HUV

 1.  

PaedDr. Karin Macháčová

učiteľka

MAT-CHE-INF

 1.  

Mgr. Ingeborg Nichtová

učiteľka

RUJ-DEJ-ANJ

 1.  

Mgr. Bohdana Renáčová

učiteľka

ANJ-PSY

 1.  

Mgr. Lenka Sopčáková

učiteľka

BIO-TEV

 1.  

RNDr. Mariana Straková

učiteľka

BIO-CHE

 1.  

RNDr. Zuzana Šalmíková

učiteľka

MAT-GEO

 1.  

Mgr. Ľubica Štefáková

učiteľka

NOS-NEJ

 1.  

Mgr. Zuzana Šupová

učiteľka

NEJ-ETV

 1.  

Mgr. Alžbeta Tabačková

učiteľka

BIO-ANJ

 1.  

Mgr. Alena Ujlacká

učiteľka

SJL-DEJ

 1.  

Mgr. Katarína Valábková

učiteľka

SJL-NEJ-ANJ

 1.  

Mgr. František Vondena

učiteľ

MAT-FYZ-INF

 1.  

Mgr. Renáta Zsidóová

učiteľka

NEJ

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
  Kostolná 119/8
  92601 Sereď
 • 031 7893751 riaditeľka
  031 7893752 kancelária
  fax:031 7893752

Fotogaléria